RT Chimera - шаблон joomla Новости

به نام خدا

لغو سمپوزیوم"اکنون ما و شریعتی"

«ن وَ القَلمِ وَ ما یَسطُرونَ»

شریعتی فارغ از استدلال های موافقین و مخالفینش و حب و بغض دوستان و دشمنانش، قطعا از اثر گذار ترین متفکرین در ایران معاصر بوده است. معرفی و شناخت عمیق اندیشمندان از جمله دکتر علی شریعتی، ضروری ترین کار فرهنگی است که باعث میگردد رخوت و خام اندیشی از جامعه زدوده شود و ورای دغدغه های روزمره زندگی توان تفکر به زندگی و جامعه بهتری داشته باشیم. چه مکان و محفلی شایسته تر از دانشگاه و چه مخاطبانی ضروری تر از دانشجویان؟؟!!

عزم راسخ و ظرافت اندیشه بانیان این همایش ستودنی است. دانشگاه مدرسه نیست، دانشگاه محرکه نظر و عمل جامعه است و اگر امروز ضعیف و ناتوان در حسرت اثر گذاری معقول و منطقی بر جامعه، به سر میبرد، چه تدبیری بهتر از اینگونه مراسمات میتواند اهالی دانشگاه را به تفکر وادارد و تلنگری بزند که باید برای روشن اندیشی روشنفکری تلاش کرد.؟!!

گویی برخی مسولین دانشگاه را تنها میدانی برای آموزش های خشک درسی میخواهند و دانشجو را سرباز مطیعی میپندارند که قرار است در مقام کالایی تجاری صرفا در فرایند اموزش های بوروکراتیک تولید شود و نباید به تفکر، اجتماع و سیاست کار داشته باشد.
شگفتی وقتی مضاعف میشود که در دانشگاه تربیت مدرس چنین اقدامات فرا قانونی صورت میگیرد. گویا برخی این دانشگاه را برخلاف ایده و منش معمارانش فقط و فقط برای کسب رتبه های علمی صرف میخواهند و نه تمرین تفکر و تعقل.

لغو برنامه ای چنین غنی و شایسته آن هم در روزهای اخر علی رغم رعایت همه تشریفات و موارد قانونی پذیرفتنی نیست. این همایش جدای از سنجش محتوای آن که طبیعتا بعد از برگزاری مورد نقد و بررسی واقع میشد، یکی از کم نظیر ترین فرصت هایی بود که در چند سال اخیر جهت شناخت روشنفکران در دانشگاهها فراهم شده بود. حضور اساتید برجسته در حوزه ها مختلف(اقتصاد دان، مورخ، جامعه شناس و...)،زمانبندی مناسب، پیش بینی امکان گفت و گو، طرح موضوعات مختلف، فرصت بررسی عمیق تر مفاهیم بنیادین، توجه جامع و کامل به ابعاد اندیشه دکتر شریعتی. از جمله مواردی بود که این همایش را برجسته و مهم میساخت و استقبال بسیار زیاد دانشجویان علی رغم تبلیغات کم گویای این امر بود.

انجمن اسلامی دانشجویان پیشرو دانشگاه تربیت مدرس، لغو این برنامه فاخر، که بستر مناسب برای شناساندن عمیق یکی از اثر گذارترین معلمان و متفکران ایران معاصر را فراهم میکرد و سبب دعوت دانشجویان به ژرف اندیشی و شناخت اندیشه ها و اندیشیدن میشد را محکوم میکند. و ضمن تشکر از بانیان این همایش، امادگی خود را جهت پیگیری لغو خارج از قانون این برنامه اعلام میدارد.