سمپوزیوم چهلمین یادمان هجرت و شهادت علی شریعتی با عنوان «اکنون، ما و شریعتی» از ساعتی پیش در تالار مطهری دانشگاه تربیت مدرس آغاز شد. پس از قرائت آیاتی از قرآن و پخش سرود ملی، ابوطالب آدینه‌وند به عنوان مجری مراسم به حاضران خوشامد گفت و سمپوزیوم را آغاز کرد. عرفان اکبرآبادی، دبیر انجمن اسلامی دانشجویان پیشرو نیز به عنوان نماینده‌ی میزبانان سمپوزیوم، ضمن خوشامد به حضار از حضور شریعتی در جنبش دانشجویی سخن گفت. در ادامه دکتر عباس منوچهری به عنوان دبیر کمیته‌ی علمی سمپوزیوم، پس از تسلیت به هموطنان به سبب زلزله منطقه‌ی غرب کشور و ارج نهادن ایثار مردم برای کمک به آسیب‌دیدگاه این حادثه، گزارشی از فعالیت‌های کمیته علمی برای فراهم آوردن مقدمات سمپوزیوم از سال گذشته تاکنون ارائه کردند.

در ادمه دکتر سوسن شریعتی به عنوان سخنران افتتاحیه پس از اشاره به داوری‌های متناقض در مورد اندیشه‌ی شریعتی به طرح بحثی پیرامون جایگاه اندیشه‌ی شریعتی در دوران ما پرداخت. پس از سخنرانی افتتاحیه سوسن شریعتی، پنل اول با عنوان «خود، دیگری و هویت‌های چندگانه» با مدیریت آرمان ذاکری و با حضور محمدجواد غلامرضا کاشی، حسین مصباحیان و مجتبی امیری در حال برگزاری است.

 گزیده سخنان دکتر محمدجواد غلامرضاکاشی:

  • ما امروز با بحران به محاق رفتن حیات جمعی در تفکر فرد مواجه هستیم. امروز با دوباره فراخوان کردن میراث شریعتی باید حیات اجتماعی در مخیلات فردی زنده کنیم.
  • از دهه هفتاد به بعد الگوهایی به میدان آمده اند که جامعه را به محاق برده اند و به حراست از قلمرو آزادی های فردی پرداخته اند و ما امروز در خانه خویشتن احساس بیگانگی میکنیم.
  • ما با شریعتی می توانیم امکانی برای بازیابی جامعه و خویشتن فراهم کنیم.

 

گزیده سخنان دکتر مجتبی امیری:

  • با مقایسه زمینه و زمانه شریعتی و وضعیت اکنون جهانی و جامعه ایرانی ، جنبشهای اجتماعی ، دینی ، استکبارستیزانه و آزادیخواهانه ، بحران بی معنایی ، عدم رضایت به وضعیت کنونی جامعه و بنیادگرایی را مسائل مشترک زمانه " ما و شریعتی" دانست . او راه حل شریعتی برای  این بحرانها را اندیشیدن در مرز سه فرهنگ ایرانی ، اسلامی و جهانی و استخراج عناصر پیش برنده هر فرهنگ و رها کردن عناصر بازدارنده ی آن فرهنگ ها عنوان کرد. مجتبی امیری تز بازگشت به خویشتن در اندیشه ی شریعتی ، تفکری بینافرهنگی وی را پاسخی کارآمد و موثر به بحرانهای کنونی جهانی و جامعه ایران دانست

 

گزیده سخنان دکتر حسین مصباحیان:

 

  • ما ایرانی ها همیشه آز آنچه نمی خواهیم سخن گفته ایم وقت آن رسیده است که از خودمان بپرسیم چه میخواهیم؟ تاکید بر فرهنگ مان آنگونه که هست برایمان ثمری نخواهد داشت.
  • افتخار به شاهنامه، کورش کبیر و ... مساله ای را حل نخواهد کرد. آنچه ما امروز به آن نیازمندیم لبیک گفتن به دعوت شریعتی است. دعوت شریعتی را جدی بگیریم و تلاش کنیم که شمرده شویم.
  • دعوت شریعتی این است که" با مردم جهان حرف بزنیم و خود را از صحنه تاریخ حذف نکنیم"