یادنامۀ اربعین دکتر شریعتی در بیروت توسط انتشارات امامت-مشهد منتشر گردید. به روایت یادنامه فوق 5000 نفر یاد مجاهد شهید دکتر علی شریعتی را گرامی داشتند. کمیتۀ بین المللی بزرگداشت روز شهادت مجاهد شهید علی شریعتی، جلسه تاریخی خود را روز یکشنبه 29 شعبان 1397 برار با 14/8/1977 در سالن رشیدِ مدرسۀ عاملیه در بیروت برگزار کرد.

سازمانها و جمعیت‌های دعوت شده و شرکت کننده در این بزرگداشت عبارت بودند از: حرکت المحرومین، جنبش آزادی بخش فلسطین (فتح) ، سازمان افواج مقاومت لبنانی (امل) ، نیروهای عاصفه، نهضت آزادی ایران، سازمان طرح و برنامۀ جبهۀ ملی آزادی بخش فلسطین، سازمان تعلیم و‌تربیت فلسطینی، اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در آمریکا و کانادا، اتحادیۀ معلمین فلسطینی، روحانیون مبارز ایرانی، اتحادیۀ کارگران فلسطینی، جبهۀ آزادی بخش اریتره، سازمان آزادی بخش اریتره، جبهۀ آزادی بخش ملی زنگبار، جبهۀ ملی آزادی بخش جنوب فیلیپین، جبهۀ آزادی بخش مردم ن مبیائو، و دوستان دکتر علی شریعتی.

در این جلسه پس از قراعت قرآن و اعلام دستور جلسه، افراد زیر به سخنرانی در مورد دکتر شریعتی پرداختند:

  • · آقای امام موسی صدر به عنوان رهبر شیعیان لبنان
  • · نمایندۀ جنبش آزادی بخش اریتره – به نمایندگی از سازمانهای افریقایی دعوت کننده
  • · منیر شفق رئیس سازمان طرح و برنامۀ جبهۀ ملی آزادی بخش فلسطین - به نمایندگی از سازمان‌های فلسطینی
  • · صادق قطب زاده – به نمایندگی از طرف سازمان‌های اسلامی ایرانی دعوت کننده و دوستان دکتر شریعتی
  • · یاسر عرفات رئیس کمیتۀ اجرائیۀ سازمان آزادی بخش فلسطین و رهبر مقاومت فلسطین

در پایان احسان شریعتی به نمایندگی از طرف خانواده شریعتی از کمیتۀ بین المللی بزرگداشت چهلم و یاسر عرفات و آقای صدر به خاطر برگزاری و شرکت در اربعین پدر شهیدش تشکر کرد.

فرازی از سخنرانی آقای موسی صدر:

«به چه دلیل ما برای دکتر شریعتی جلسه‌ای بر پا می‌داریم و یاد او را گرامی می‌داریم؟ به چه سبب در جلسۀ پر شکوهی که مردان و زنان مبارز را در بر گرفته است، روحانیون روشنفکر در آن حاضرند، رهبران فکری از هر سوی در آن گرد آمده‌اند... همه و همه جمع شده‌ایم و یاد دکتر شریعتی را گرامی می‌داریم؟ چه ارتباطی و چه پیوندی بین ما و او هست؟ جواب این سوال را آنگاه در می‌یابیم که موقف و موضع انسانی را در نظر بگیریم که به زندگی خود، به اوضاع خود و وضع محیط و جامعۀ خود می‌نگرد و نگران است. هیچ کدام از واقعیت‌های زندگی او و جامعه اش، بلند پروازی‌های او را تامین و ارضاء نمی‌کند. از محیط رنج می‌برد. به افق نگاه می‌کند و تصمیم می‌گیرد محیط خود را تغییر دهد، و اوضاع و شرایط را عوض کند...

فرازی از سخنرانی احسان شریعتی

بسم الله القاصم الجبارین. بنام خداوند در هم کوبنده ستمگران

جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا

اسلام دینی بود که به "نه" محمد_ صلوات خدا بر او _ آغاز گردید. و تشیع مذهبی که با "نه" علی_ بر او درود. "نه" یعنی نفی قدرت‌های طاغوتیِ حاکم بر زمان، یعنی مبارزۀ بی‌وقفۀ حق علیه باطل در عرصۀ تاریخ، یعنی جهاد بحقِ نیروهای توحیدی علیه نیروهای غاصب مسلح، یعنی در مقابل سیطرۀ زرمندان و زورمندان و تزویرگران برای در هم کوبیدن استثمار، استبداد و استحمار، سر را به علامت "نه" برافراشتن و توده‌های مستضعف را به قیام خواندن و شهادت را به آغوشِ باز پذیرفتن و در صحنۀ کارزار قرن ما علیه صهنونیسم، امپریالیزم و ارتجاع، جهاد کردن.

فضل الله المجاهدین علی قاعدین اجراً عظیما

***

در صفحات پایانی یادنامۀ مذکور، تصویر نامۀ تسلیت امام خمینی و نمایشنامۀ نماز (متعلق به دانشجویی از دانشکده کشاورزی دانشگاه پهلوی شیراز که توسط ساواک دستگیر شد) و معرفی نهضت اسلامی جوانان آفریقای جنوبی نیز آمده است.

  • علی غفاری