هر اثر از دکتر شریعتی، یک فایل compress شده از هنر، مذهب، جامع شناسی، روان شناسی و ...!
یکی از ویژگی های منحصر بفرد آثاری که از دکتر شریعتی خوانده و به خصوص شنیده ام، تأثیریست که پس از اتمام جلسه سخنرانی (فایل صوتی) در وجود خود حس می کنم. به این ترتیب، که احساس آن را دارم که ذهن و قلبم، هرچند در ظاهر، یک فایل یک ساعته یا چیزی در حدود آن را "بارگذاری" کرده اما در واقع (هنگامی که به تحلیل آن محتویات می پردازم، نشانه هایش را در جامعه می بینم و حول آن تفکر می کنم، یا به عبارتی دیگر زمانی که آن فایل را "Extract" می کنم!) اتفاقی دیگر رقم زده ...
روحم را دگر گونه می یابم، گویا به یکباره ده ها سال زندگی عمیق را با نسل های مختلف تاریخ تجربه کرده ام، هنر های مختلف را درک می کنم و حتی به خلق آنها روی می آورم، کلام و فلسفه را می فهمم و با تمام وجود می خواهم با این بغض آمیخته با شادیِ احساسِ اصالت، در راه مذهب، عاشقانه تا خدا، قلمم را با جوهرِ خونِ جوشیده ام روی قلب کاغذ های سفید، که گناهشان کم از کاغذ های سیاه نیست بفشارم ...!
و برایم جای تعجب ندارد که حسن فتحی تولد هنری اش را مدیون او می داند! و برای همین است که باید بگویم، هر اثری از دکتر شریعتی، معلم گران مایه ام، یک فایل compress شده از هنر و مذهب و جامع شناسی و روان شناسی و ... است که با Extract آن انفجاری از فهم و هنر و بینش رخ می دهد!
میلاد لطفی، نویسنده