بنام خدای خدای محمد-علی-ابوذر و شریعتی

شهرام محمدلو

  • سال نهم هجری - جنگ تبوک (جنگ با رومیان)
  • سوره نهم قرآن - سوره مبارکه توبه
  • تفآلی که آن مهاجر الی الله (شریعتی) در آخرین لحظات عمر پربرکتش به قرآن کریم زد تا مسیرش را خداوند خود تعیین کند آیات 38 تا 41 سوره توبه آمد؟
  • هجرت شهید شاهد شمع از پله سی و هشتم سوره توبه بود؟
  • هجرت معلم حقیقت،خیر و زیبایی از سوره بدون بسم الله بود؟
  • داستان ابوذر غفاری درجنگ تبوک و چگونگی پیوستنش به پیامبر؟

Shariati020همانطور که می دانید و همانطور که گفتم آیاتی که آن کس بی کسان و درهم کوبنده ستمگران در تفال آن شهید راه عرفان ، برابری و آزادی رقم زد و تقدیرش را خیر نوشت و سرنوشتش را مبارک، آیات 38 تا41 سوره مبارکه توبه بود ، آیاتی بسیار قابل تامل برای روحی که هوای پریدن دارد و هاجری که قصد هجرت دارد و چراغ راه برای سالکی که لباس رزم را به روح و جانش دوخته است و آماده حرب است ، چرا که او زندگی را عقیده و جهاد می دانست. این مبارزه نستوه ، یار غار محمد و علی و ابوذر ، چگونه می توانست نرود؟ درحالیکه دستور صریح قرآن را برای جهاد، نه از پیامبر بیداری و آگاهی و قدرت، بلکه از قادرفعال متعال گرفته است؟! او که به تن کردن لباس عزت و شرف را خوب آموخته بود. چگونه می توانست نرود؟ او که از همه محبت های اعجازگر خالقش نسبت به خویش شرمنده بود و آنهمه لطف را ازپروردگارش دیده و می بیند و توفیق رب الاربابش تمام ضعف هایش را جبران می کند چگونه می تواند نرود؟ و به ندای وحیانی و الهام بخش الهی گوش نسپارد، می رود به (فئه قلیله) به پیوندد که پیش از او رفته اند، پیامبر،آن خلق عظیم و آن اسوه حسنه و علی و حسین و زینب بزرگ پیش از او رفته اند و آن یار وفادار و صدیق پیامبر و علی (ابوذر صدیق) ، پس از آنکه سپاه اسلام به فرماندهی محمد با اراده پولادین و بدون کوچکترین وقفه ای به سمت تبوک حرکت کردند و حتی بخاطرابوذر که شترش پیربود و نتوانست ادامه راه دهد و افتاد و مرد، سپاه به حرکت ادامه داد و ابوذر تنها ماند ، مثل اینکه تقدیر برای او نیز همانگونه که پیامبر فرموده بود که ابوذر تنها می رود و تنها می میرد و تنها برانگیخته می شود، دقیقا همانطور می شود و ابوذر که از قافله عقیده و جهاد عقب مانده بود، آهسته ولی مثل همیشه پیوسته حرکت کرد و به یار و محبوبش پیامبر در منطقه تبوک رسید و اینک مردی از دیار ربذه ، که روحش همچون دریای طوفانی و مواج در رسیدن به یاران دیرینش در تلاطم و قلبش به تپش افتاده است و وقتی ندای پروردگارش را می شنود که می فرماید( ای کسانی که ایمان آورده اید،شماراچه شده ، زمانی که به شما گفته می شود در راه خدا کوچ کنید به زمین سنگینی می کنید و در امر کوچ سستی می کنید، آیا از آخرت به زندگانی دنیا راضی شده اید؟ با آنکه بهره دنیا در برابر آخرت جز اندکی نیست) .

زمان حرکت سپاه اسلام برای جنگ با رومیان در سال نهم هجری اتفاق افتاد و سوره توبه نیز سوره نهم قرآن کریم است و آیاتی که خدا ( آن جانشین همه نداشتن ها و نخواستن ها) برای معلم شهید در تفالش رقم زد از سوره توبه بود و این سوره، تنها سوره بدون بسم الله الرحمن الرحیم قرآن است. آیا به نظر شما همه اینها اتفاقی و بدون هیچ حکمتی رقم خورده است؟ از شان نزول سوره بدون بسم الله... آنطور که فهمیده می شود در زمان تقویمی شهید شاهد شمع نیز، بخاطر شکست علم و ناتوانی ایدئولوژی ها ، بویژه بخاطر آشکار شدن نارسایی ها و کژی های سوسیالیسم مارکسیستی و سوسیالیسم دموکراسی غربی از یکطرف و نگاه به مذهب از پس پرده های زشت و کهنه ، پرده هایی که صدها لکه تیره و چرکین ریا و تخدیر و جهل و تعصب و خرافه و توجیه و محافظه کاری و مصلحت پرستی و سازشکاری و رکود و جمود و تنگ اندیشی و تعبد و تقلید و تحقیر عقل و اراده و تلاش انسان و قرابت نامشروع با قدرت و ثروت حاکم، نیاز فوری و ضروری عقول و وجدان های خفته و خوابانده و به خواب رفته جامعه و افرادش بود که مجاهد(شهید) این بار نیز نه فقط با جهاد صرف که شاید به شهادت نیانجامد بلکه با شهادت خویش به جامعه و افراد به جمود رفته و خفته و خموش، خون دوباره حیات و حرکت و آگاهی و آزادی و قدرت بدهد (وَ الشَّهَادَاتِ اسْتِظْهَاراً عَلَى الْمُجَاحَدَاتِ)...

12 اردیبهشت 1396 مصادف با چهارم شعبان 1438- سالروز ولادت زینت پرستندگان امام سجاد(ع)