حسین یاوری ـ چندی قبل، سخنرانی از چمران در مورد (علی) شریعتی می شنیدم، سخنرانی در دومین سالگرد درگذشت دکتر، سال 58. آیا چمران فکرش را هم می کرد که در نظامی که به خاطرش کشته شد، اسم و ذکر شریعتی، که او آن همه به او عشق می ورزید و به قول خودش در لحظات پر خطر مبارزه مسلحانه در لبنان و در اوج خطر، کتاب کویر شریعتی تنها مصاحبش بود، ممنوع بشه؟!

مردی که به گفته چمران، در انقلاب ایران نقش بسزایی داشت، خود قربانی نظام حاکم شد. مردی که وجودش و کلامش و منشش، برای یک ملت، حرکت، شعور، مسئولیت و بیداری بود و هست، از تلویزیون و رادیو و رسانه و ... سانسور شد. اسم بردن از او، گناه شد، خط قرمز شد. عجب داستانی!

شما نگاه کن: سرمایه یک ملتی را از آن ملت بگیرند(مگر سرمایه فقط پول و منابع طبیعی و معدنی و یا حتی نیروی انسانی و مهارت فنی و هوش است؟) یا نه، و مهمتر از اینها، سرمایه (یا یکی از سرمایه های اصلی یک ملت) عامل بیداری و حرکت و "قیام" و تپش و جنبش و روشنایی و ... است؟   یکی از فرزندان بزرگ و شخصیت های خارق العاده این سرزمین را از او دریغ کنی، ولی خانم سحر قریشی در رسانه باشه اشکالی نداره!

طنز خنده داریه.